Revista

Revista

A la Comissió de Revista ens encarrguem de l’ edició de la revista escolar com a eina de comunicació integradora de tots els membres de l’escola.

Reforcem les competències narratives dels alumnes. Donem un suport físic a les produccions plàstiques.

La revista Turó Exprés forma part d’un projecte escolar en el qual participen mestres, pares/mares i alumnes.

Contacte: revista@ampaturocanmates.org