Horts de Can Mates

Horts de Can Mates

http://hortscanmates.org/

En col.laboració amb Ajuntament i Ateneu

En aquests moments estem en procés de divulgació per poder definir l’Associació dels Horts de Can Mates. Per aquesta raó el motiu d’aquest document és explicar breument com s’hauria de desenvolupar aquest projecte comunitari i fer-ho arribar al màxim de persones. Així qui estigui interessat en participar podrà apuntar-se al sorteig; tan bon punt sigui possible, divulgarem les dates i el mecanisme d’inscripció, així com el procediment de formació de la relació de socis.

Aquesta comunitat haurà de vetllar pel bon funcionament de l’espai i per l’autosuficiència econòmica dels horts que es troben al costat de Can Revella, on s’hi han alliberat 13 parcel·les –unes de 60 m2 i altres de 75 m2 aproximadament– i on encara hi ha hortolans que cultiven les seves parcel·les, els quals també formaran part de a l’Associació –alguns d’ells estan molt motivats pel cultiu ecològic i, a més, tenen moltes ganes de compartir el seu coneixement.

Es tracta de cultivar ecològicament* les parcel·les –personalment o grupal– i treballar conjuntament en la gestió ambiental, en l’auto gestió econòmica, en la formació ecològica, etc. Així doncs, a més del propi cultiu també serà un espai socialitzador on cal la implicació de tots perquè funcioni bé. Cal crear diferents equips de treball per assolir-ho, com per exemple, la comissió de la terra, la de l’aigua, la de plagues, la del planter, la de residus i compostatge, la d’eines i espais comuns, la de dinamització de l’assemblea, la de dinamització d’activitats i formació, la de gestió econòmica, la de resolució de conflictes, la de benvinguda, la de comunicació i blog i/o altres.

Hi ha força qüestions però n’hi ha dues que inicialment poden ser interessants a plantejar-se:

Quina dedicació cal?

La dedicació és important, ja que has de formar part d’una comissió i després has de cultivar. Val a dir que cal un compromís ferm de participació dins de cada comissió.

Quin cost pot representar?

Inicialment s’ha de pagar una assegurança, d’aproximadament uns 120 euros anuals, i s’haurà de pagar l’aigua que fins ara ha estat de l’ordre de 2 euros/m2de la parcel·la/any. En qualsevol cas haurem de vetllar per un bon ús del sistema de degoteig i per l’estalvi de l’aigua. Ambdós costos poden arribar a representar un total de 30 euros anuals per parcel·la. També cal tenir en compte que hi poden haver inversions afegides, que caldrà acordar conjuntament, com poden ser algun tipus de formació o comprar eines comunes o una base pel manteniment en general, etc.

Actualment tenim de referència els Horts de Mirasol, els quals van iniciar el projecte l’any passat i, a més, els que estan involucrats estan disposats a mostrar-nos el seu camí. Si voleu podeu consultar la seva web http://www.hortmirasol.cat

Per tal de conèixer el número d’unitats familiars que volen formar part del projecte, així com altres detalls d’ interès per a una bona organització, des de l’AMPA s’envia el següent formulari  per a ser omplert per totes les famílies de l’escola que vulguin participar: Formulari

Finalment, animar-vos a participar, perquè tot i que hi haurà feina, la recompensa de treballar la terra i recollir el fruit no té preu. I tot plegat, juntament amb el vincle social que es pot generar amb l’Associació és una vertadera font de riquesa.

(*: Programa Cultiva’t)

Programa horts urbans Ajuntament de Sant Cugat