Principals acords 2a Assemblea de l’AFA 2019-20

Principals acords 2a Assemblea de l’AFA 2019-20

118
Compartir:

Tot i que heu d’haver rebut als vostres correus l’acta de l’Assemblea, aquí publiquem els principals acords.

  1. S’aproven l’Anna Pons i la Melina com a noves membres de la Junta, com a representants de la comissió de menjador.
  2. Destí del premi de la Grossa (761,5 €) als pressupostos de l’AFA per a properes despeses.
  3. Insonorització de menjador. S’acorda que si la obra no es realitza per setmana santa , es tornarà a votar en assemblea l’abast de la obra, per fer-la tota de cop, en vistes que les gestions amb l’Ajuntament són molt lentes.
  4. Dubtes educatius. El curs passat es va acordar realitzar una trobada oberta entre famílies i l’Equip Directiu per tal d’aprofundir en aspectes pedagògics de l’escola. Per tal d’arribar al màxim de propostes, es decideix que passarem un link online en el qual cadascú podrà escriure quin tema o temes estaria interessat/da que l’equip directiu fes la jornada.
  5. Es decideix que s’igualaran les ràtios de canguratge a les de bon dia:  1/12 infantil,  1/15 mitjans  i  1/18 grans.
  6. Informació Consell Escolar. S’informa de què és i com es va desenvolupar el primer del curs.
  7. Presentació estudi FAPAC sobre cofinançament de l’educació pública.
  8. Suport a l’Aliança 360 Des de la Junta es manifesta incomoditat per formar part de l’Aliança 360 i capacitat per desenvolupar el projecte proposat sense el suport de cap subvenció. Hi ha debat sobre la idoneïtat de carregar amb més activitats el temps de migdia i finalment no es pren cap decisió al respecte.

A les 21:35h s’aixeca l’acta.