Manteniment

Manteniment

A la Comissió de Manteniment ens encarreguem de reparar les joguines, el material i la infraestructura de l’escola per garantir la seva reutilització, sempre que sigui possible.

Com ho fem? En coordinació amb l’equip de mestres i direcció, rebem aquells materials i joguines a reparar a mesura que van quedant en desperfecte.

Els arreglem al taller de fusteria d’un pare de l’escola o, en el cas de les infraestructures, a la mateixa Escola.

Contacte: manteniment@ampaturocanmates.org