Explicació dels temes que es tractaran a l’Assemblea

Explicació dels temes que es tractaran a l’Assemblea

87
Compartir:

Amb la voluntat de que les assemblees siguin participatives i hi hagi temps per als debats i les aportacions de tothom, us fem arribar informació dels temes que tractarem.

Informació de la 1a Assemblea de l’AFA curs 2020-21

 1. Descripció de tot allò que s’ha fet durant el confinament i l’inici del nou curs. 

Seguiment de les famílies i de l’activitat de l’escola amb reunions virtuals amb l’Equip Directiu (ED).

Com a Junta, vàrem intentar copsar el sentir de les famílies de l’escola a través dels grups de uatsap de les classes i del de delegades. Tenint en compte la diversitat de situacions que existien, es van vehicular algunes demandes que s’havien plantejat a través d’aquests canals.

 • Rebre els deures de forma unificada i el divendres perquè les famílies es puguin organitzar millor.
 • Mantenir l’equilibri entre les famílies que necessiten més feina que es pugui fer de forma autònoma pels infants i les famílies que tenen dificultats per assolir els objectius que proposa l’escola.
 • Augmentar el contacte de l’escola amb els grups d’infantil, on la no presencialitat ha tingut més impacte.
 • Seguiment del retorn de quotes i reprogramació de les colònies, sortides. S’acorda no retornar la quota de l’AFA ja que no està vinculada a cap servei, sinó que és la participació de les famílies a l’entitat que les representa i de la qual formen part.

A principis d’agost vàrem dissenyar, conjuntament amb l’ED, una enquesta de valoració del temps de confinament. Es va preguntar com havien passat les famílies aquest període i com valoraven el treball de l’escola i el de l’AFA, amb moltes preguntes obertes on els pares i mares van poder explicar detalladament la seva experiència en relació a l’escola i l’AFA. Es valora molt positivament la realització d’aquesta enquesta, on hi va haver 217 respostes que representaven 324 alumnes. En breu es presentarà l’informe d’aquesta enquesta però es poden resumir les dues grans idees resultants:

 • La necessitat de millorar i augmentar les connexions virtuals amb l’alumnat.
 • Agilitzar el sistema d’entrega i feedback de les tasques de l’alumnat.

A l’inici de curs es va seguir l’aprovació inextremis del Pla d’obertura, del qual se’n fa una valoració positiva tot i que es va aprovar i informar amb molt de retard. Finalment, també es van vehicular debats varis sobre mascaretes i es va demanar un aclariment per les famílies a direcció.

 

 • Insonorització del menjador

Durant els mesos de juny i juliol es va executar l’actuació de la insonorització del menjador, que va ser aprovada el curs passat. La obra la va realitzar la brigada de l’Ajuntament, sota la supervisió del projecte de l’arquitecta i mare de l’escola Anna Casas.

Es va cobrir una superfície de 100m2 amb plaques Ecophon Master SQ 1200X600X40 White Frost 4 per tal de rebaixar el volum de soroll del menjador mentre mengen els infants.

 

 • Acompanyament emocional a les famílies

S’organitzen sessions online d’acompanyament a les famílies en situació de confinament. El Jordi Munyoz, durant els cursos 2018-19 i 2019-20, ha fet tallers d’acompanyament emocional als infants de 3r i 5è de l’escola i sessions amb el claustre i el monitoratge. Estava pendent unes sessions presencials amb les famílies quan es va decretar el confinament i s’acorda organitzar-les via on-line. Es realitzen 3 sessions (infantil, mitjans i grans amb una participació d’unes 40 persones).

 

 • Projecte de Casals d’Estiu 2020

L’empresa Paidos va fer la proposta a l’escola i a l’AFA de fer un Casal d’Estiu amb idea de ciutat, unificant tots els casals d’escoles, municipals i organitzat amb la col·laboració de moltes entitats del poble. Es va aprovar formar part d’aquest projecte i dos membres de la Junta van fer seguiment i d’enllaç, amb l’empresa VC, formant part d’un grup de uatsap amb la resta d’AFA de Sant Cugat i participant de les reunions amb l’Ajuntament per tal que donés suport econòmic al projecte. La valoració final dels casals és molt positiva.

 

 1. Presentació del balanç econòmic del curs 19-20.

S’explicaran els ingressos i les despeses del curs 2019-20 amb un balanç de -916€ i un romanent final de 21.000 €.

 

 1. Presentació i aprovació del pressupost curs 20-21.

Projectes aprovats en assemblees del curs 1019-20

 • Ventilació del gimàs 10.000
 • Formació presencial Jordi Munyoz 700

Propostes de despesa per al pressupost 2020-21

 • Propostes de l’Equip Directiu
 • Propostes de la comissió de patis (taules pels menjadors exteriors…)
 • Monitoratge de suport al temps de migdia 2100
 • Vetlladores 1000
 • Beques 500
 • Formació 1000
 • Tot el que es decideixi en comissions, validat per Junta.

 

 1. Estat de les comissions i nova comissió COVID-19.

En primer lloc, és molt important anunciar que la secretaria de la Junta deixa el seu càrrec aquest any i s’ha de substituir. Així doncs, fem una crida a totes les famílies que formem part de l’escola i l’AFA perquè algú voluntari assumeixi aquest càrrec. És un càrrec obligatori de l’associació. La secretaria representa l’entitat, Aixeca actes de les assemblees i reunions i custodia la documentació. També es necessita una persona representant CASC i, en general, de representació exterior de l’AFA.

S’ha creat un grup de treball entre comissions pel tema “exteriors” on conflueixen les visions de diferents comissions: patis, menjador i sostenibilitat.

També hi ha una comissió Covid  que s’ha creat a partir d’un debat al xat de delegades i un grup de uatsap per proposar la compra de purificadors que puguin desinfectar l’aire per evitar contagis, sobretot els mesos de fred.

A l’Assemblea es donarà veu a totes les comissions perquè expliquin què fan i la seva situació.

 1. Treball de totes les AFA perquè arribi més suport des de l’Ajuntament.

Hi ha un grup de uatsap de totes les AFA de Sant Cugat per tal de vehicular de forma conjunta les demandes que fan els equips educatius i les famílies a l’Ajuntament per donar suport a les escoles en temps de Covid en temes com la neteja, protecció civil per entrades i sortides, material (mascaretes i gel hidroalcòlic)

Es va realitzar una reunió amb l’alcaldessa i la regidora on varen prometre subvencions per la contractació del monitoratge extra i vetlladores. Aquest suport és imprescindible per mantenir els grups bombolla de l’horari lectiu en el temps de migdia. Potser es necessita pressió de les famílies si l’Ajuntament no ofereix garanties en breu.

 

 1. Quotes de menjador.  

Tot i que no hi ha hagut canvis en les condicions generals, la situació covid obliga a tenir en compte noves possibilitats d’absència de l’alumnat que han de quedar incorporades al contracte de menjador amb VC.

Com a norma general, VC aplica, a partir del tercer dia consecutiu avisat (via correu electrònic o trucada a la coordinació del servei), l’abonament a la família de 3€/dia d’absència. Aquest descompte es veurà reflectit a la quota del mes següent.

 • Si es germà o germana d’un infant que està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19 l’empresa abonarà a la família a la següent quota des del primer dia d’absència amb avís previ al servei 3€ per dia.
 • En cas de confinament de l’alumn@ o del grup per 10 dies o els dies que marqui salut: La normativa de la generalitat marca que l’empresa oferirà opcionalment (no obligatòriament) a la família a recollir, el menú del seu fill/a a l’escola els dies que la família opti per aquest servei. En cas contrari (que s’opti per NO venir a recollir el menú) l’empresa abonarà a la família el 95% de la quota diària al mes següent. En el cas de la família becada l’empresa retornarà a la família el preu que correspongui segons la beca.

 

PREUS MENJADOR 2020-2021

 

 

OCTUBRE A MAIG DE P3  a 6è

 

FIXE 5 DIES: 124€

FIXE 4 DIES: 99,20€

FIXE 3 DIES: 74,40€

FIXE 2 DIES: 49,60€

 

 

SETEMBRE P4 a 6è

 

FIXE 5 DIES: 80,60€

FIXE 4 DIES: 64,50€

FIXE 3 DIES: 49€

FIXE 2 DIES: 32,50€

 

 

SETEMBRE P3

 

FIXE 5 DIES: 49,60€

FIXE 4 DIES: 39,60€

FIXE 3 DIES: 29,70€

FIXE 2 DIES: 24,80€

LLENÇOL UN SOL PAGAMENT: 4€

 

 

JUNY TOTS ELS CURSOS

 

FIXE 5 DIES: 99,20€

FIXE 4 DIES: 79,35€

FIXE 3 DIES: 59,50€

FIXE 2 DIES: 39,70€

ESPORÀDIC/A: 6,95€ DIA