Junta

Junta

La Junta de l’AFA no s’atura durant el confinament!

Hola famílies!

Com esteu? Desitgem que el millor possible tot i la complexa situació que estem vivint. Durant aquest temps de confinament, la Junta de l’AFA ens hem seguit reunint entre nosaltres via online per seguir vetllant pels interessos de totes les famílies associades i seguir gestionant nous temes que han anat sortint. Així doncs us fem el retorn dels temes tractats: 

 1. Espai migdia

Ens hem posat en contacte amb l’empresa de menjador Vostra Cuina per conèixer la seva situació. De 600 treballadors/es que té l’empresa s’ha  fet un ERTE i actualment només treballen 10. De salut també tothom està bé i, tret d’alguns casos concrets, econòmicament també.  L’empresa està donant suport a l’Ajuntament de Cerdanyola en menjadors socials. No guanyen res, però ajuden.

En reunió de Junta el 24.04.2020 s’acorda no plantejar cap ajut econòmic de l’AFA a l’empresa VC. També s’acorda fer una borsa de monitoratge per a cangurs i suport a les famílies.

 

 1. Colònies, sortides i AFA: retorn de quotes i reprogramació.

L’Equip Directiu explica que, de forma general cases de colònies i escoles estan reprogramant les colònies per principis del curs que ve, de forma que no es perdin les vestretes. Així, s’intentarà que de cara al curs vinent 1r i 3r, puguin anar de colònies.

Els diners del material i les sortides que no s’hagin gastat aquest curs es descomptaran de les quotes de l’any que ve i als de 6è i qui marxi de l’escola se’ls farà un retorn abans.

S’acorda no retornar la quota de l’AFA ja que no està vinculada a cap servei que s’hagi deixat d’oferir, sinó que és la participació de les famílies a l’entitat que les representa i de la qual formen part.

 

 1. Vehicular les demandes de les famílies

Com a Junta, hem intentat copsar el sentir de les famílies de l’escola a través dels grups de whatsapp de les classes i del de delegades. Tenint en compte en tot moment la diversitat de situacions que existeixen, s’han vehiculat algunes demandes que s’han plantejat a través d’aquests canals:

 • Rebre els deures de forma unificada i el divendres perquè les famílies es puguin organitzar millor.
 • Mantenir l’equilibri entre les famílies que necessiten més feina que es pugui fer de forma autònoma pels infants i les famílies que tenen dificultats per assolir els objectius que proposa l’escola.
 • Remarcar la importància de les entrevistes individuals entre mestres i famílies que van quedar pendents aquest curs
 • Augmentar el contacte de l’escola amb els grups d’infantil, on la no presencialitat ha tingut més impacte.

L’Equip Directiu ha anat donant resposta a aquestes demandes, millorant la organització i l’atenció a les famílies en un procés obert de diàleg amb aquestes i la Junta de l’AFA, en el qual tota la comunitat educativa aprèn a gestionar aquestes noves circumstàncies de forma conjunta. L’Equip Directiu vol fer arribar un missatge de calma per a les famílies, ja que les feinetes són per mantenir rutines i hàbits però no passa res si no s’arriba.

 

 1. Acompanyament del Jordi Muñoz

En una de les reunions de Junta es va plantejar la possibilitat de fer una sessió amb el Jordi Munyoz, d’acompanyament a les famílies en situació de confinament. El Jordi Munyoz, durant els cursos 2018-19 i 2019-20, ha fet tallers d’acompanyament emocional als infants de 3r i 5è de l’escola i sessions amb el claustre i el monitoratge. Estava pendent unes sessions presencials amb les famílies quan es va decretar el confinament i s’acorda organitzar-les via on-line per tal de oferir nous recursos emocionals per aquesta nova situació que estem vivint.

S’acorda realitzar primer 3 sessions i, si hi ha més interès, com que l’aforament es limita a 15 persones, se n’organitzaran més. Us hem fet arribar per mail i per uatsapp el document explicatiu i el formulari d’inscripció

 

 1. Casals d’Estiu 2020

L’empresa Paidos fa la proposta a l’escola i a l’AFA de fer un Casal d’Estiu amb idea de ciutat, unificant tots els casals d’escoles, municipals i organitzat amb la col·laboració de moltes entitats del poble. Aquest Casal tindria una mirada específica de “post-confinament”. Us vàrem fer arribar per uatsapp el document explicatiu d’aquesta proposta.

S’aprova formar part d’aquest projecte i dos membres de la Junta faran d’enllaç, formant part d’un grup de uatsap on hi ha la resta d’AFA de Sant Cugat.

 

 1. Propostes de xarxa virtual entre famílies

Un pare de l’escola fa la proposta de fer una xarxa virtual per compartir l’expertesa professional dels pares i mares. Alhora una mare havia comentat la possibilitat de fer xarxa entre les famílies de l’escola posant en comú necessitats per poder respondre conjuntament. Es comenta que ho podrien parlar conjuntament, a vera quins punts en comú hi ha i es ressalta que per fer funcionar aquests projectes necessiten persones que s’encarreguin.

S’acorda recolzar aquestes propostes.

Us recordem que si teniu algun tema que ens vulgueu comentar de la nostra competència ens podeu trobar al següent mail: info@ampaturocanmates.org

Tenim moltes ganes de tornar a veure-us a tots/es. Ànims i força!

Acta de l’assemblea de l’AMPA de l’Escola Turó de Can Mates

Assemblea-AMPA

Acta Assemblea AMPA 26.10.18

20180801_Resposta demanda de l’AMPA de l’escola Turó de Can Mates


Data: 26 d’octubre de 2018
Hora: 17:00 hores
Lloc: Gimnàs – Escola Turó de Can Mates
Assistents: Uns 70 pares i mares… i de la Junta: Marta Melo, Anna Costa, Gala Montseny, Carles Pizarro, Jaume Fontanet, Tatiana Iriarte, Cristina Garcia, Anna Muñoz, Patricia Franco, Marina Unamuno i Bibiana Navarro.

*A l’entrada del gimnàs es dóna una fotocòpia a cada assistent on hi ha un esquena amb un breu resum de tot el que hi ha previst per debatre a l’Ordre del dia.

*NOU FORMAT de 1a Assemblea del curs:  L’Ampa vol reconvertir les reunions assembleàries per tal que hi hagi una assistència contundent i, tal i com en les últimes assemblees, pares i mares van oferir els seus consells per millorar aquest punt, decidim fer un nou format més informal, a mode de col·loquis i debats (no tant informatiu, únicament), amb “tempos” molt marcats per poder parlar de tot allò que es tingui previst, amb servei de canguratge i refrescos/pica-pica…                          Cal ‘valorar’ si seguim fent aquest nou format per a la resta d’assemblees, ja que en aquest cas hi ha hagut un rècord d’assistència familiar, del qual n’estem enormement cofois i agraïts.

*La Núria Puigdomènech, directora de l’escola, fa una breu introducció sobre l’inici escolar, el concepte família-escola, sobre la importància de formar part o participar amb l’Ampa i, finalment, ens explica l’estat de les obres: “no hi ha ningú treballant” i molts pares s’angoixen perquè sembla que no hi hagi avanços però el cas és que tota l’estructura que és de ferro l’estan fent i la portaran ja muntada i preparada per col·locar directament. En principi, la setmana que ve la portaran i en 4 o 5 dies estarà feta, només quedarà acabar la part interior. Saben que s’ha d’acabar màxim al desembre perquè l’escola necessita almenys l’època de Nadal per poder fer el trasllat.

Ordre del dia

 1. Tresoreria: Estat dels comptes. Vols saber què es fa amb els teus diners?
 2. Presentació de la Junta i Renovació de càrrecs. Vota els teus representants de l’AMPA!
 3. Estat de l’adjudicació de la ½ mestra reclamada. Creus que hem de continuar reclamant?
 4. NOU Decret de menjadors i extraescolars. Informa’t i participa en la decisió!
 5. Actualitzacions i presentacions de les diverses comissions. Ampatitza!
 6. Precs i Preguntes. Planteja, comparteix les teves preocupacions, critica, fes propostes…!

Desenvolupament:

 1. ingressos-i-despeses-ampaTresoreria: Estat dels comptes.
  El Carles Pizarro explica el tancament econòmic del curs anterior: ingressos, inversions i despeses.El balanç del curs 17-18 és de +5.397€ i a data 26/10/2018 tenim al compte de l’AMPA 31.433€ que hem de decidir en assemblea què fem. A dia d’avui una mare de l’escola, l’Anna Casas, està treballant en 2 projectes demanats per l’escola: 1. Ventilació del gimnàs, 2. Ventilació + Insonorització del menjador. Si algun pare o mare de l’escola té coneixements i vol col·laborar, que es posi en contacte amb el Carles Pizarro.*Una mare proposa utilitzar-ne una part per a activitats i jocs al migdia, que ara són massa senzills. La Gala li respon que pel lleure del migdia hi ha una comissió encarregada “Comissió de Pati”, que en formi part i així poder aportar idees/mesures, i que a l’escola ja fan reunions quinzenals amb la Sandra Casats on els alumnes exposen idees pel pati “que volen”.
  Ho debatrem bé a la 2a Assemblea.
  S’adjunta l’estat de comptes.
 2. Presentació de la Junta i Renovació de càrrecs.
  La proposta de nova Junta està composta per: Marta Melo (presidenta), Anna Costa (vice-presidenta), Carles Pizarro (tresorer), Bibiana Navarro (secretària) i com a vocals: Gala Montseny, Jaume Fontanet, Tatiana Iriarte, Cristina Garcia, Anna Muñoz, Patricia Franco i Marina Unamuno.
  En vistes que no hi ha hagut cap oferiment extern per voler ser el nou president/a de l’Ampa (lloc que estava vacant), es fa una votació i per unanimitat queda la nova junta APROVADA!
 3. Estat de l’adjudicació de la ½ mestra reclamada.
  La Marta Melo i el Jaume Fontanet expliquen breument la situació (la mitja jornada de mestra que el curs passat ens van donar pel curs “bolet” de p3 i que enguany no ens l’han tornat a adjudicar) i que hi ha dues línies d’acció, una que implica crear una comissió de mares i pares per seguir insistint als Serveis Territorials –Departament d’Ensenyament- i demanar una reunió presencial amb el nou Inspector, i una altra que seria englobar-ho en un “sac” amb d’altres propostes/queixes/injustícies més a nivell municipal i juntament amb altres escoles: problemes amb la massificació a les aules, prou de cursos bolet i més escoles/instituts, ½ mestres promeses,…
  Proposem fer la votació per saber com respiren les famílies, tenint en compte que la Junta està dividida, i per tant, si el resultat és que SÍ a seguir insistint aleshores es crearà aquesta “comissió” amb la part de la Junta que també hi estava d’acord i un grup de mares/pares per tirar-ho endavant.                  Votació: SI= 63

  Per tant, el Jaume Fontanet i la resta de Junta que estava a favor treballaran per posar-se en contacte amb els següents pares voluntaris i continuar la reivindicació:

  Anna Garcia (de la comi reivindicativa de l’escola); Camelin (comi de Festes); Ma.Antònia Cervera (mare P3) i l’Ismael Asencio (pare 3r i 6è).

  4. NOU Decret de menjadors i extraescolars.

  La Marta Melo explica que aquest final de curs s’acaba el contracte de 10 anys que tenim amb Vostra Cuina i que, en un principi, la Junta volia obrir horitzons i dedicar tot el curs (fins i tot crear una comissió per dedicar-se únicament a això) a buscar noves propostes d’empreses i fer comparacions, etc.

  Però la notícia de la possible entrada en vigor del Nou Decret (fet que suposarà que les empreses que portaran els menjadors i extraescolars a les escoles seran escollides per l’administració –com ja es fa a les províncies de Tarragona i Lleida-, no com aquí que cada escola decideix lliurement) ha fet que haguem de replantejar-ho tot i avançar decisions.

  Seguint els termes legals i a mode informal, si finalment el nou decret entra en vigor aquest final de curs i volem mantenir almenys 2 cursos més una empresa que “vulguem” caldria mantenir la nostra, Vostra Cuina, perquè si no ho fem entrarem directament al “bombo” de les adjudicacions. No podem començar un nou contracte amb una nova empresa perquè les clàusules del nou decret no ho permeten, només deixen mantenir l’empresa amb qui ja tens un contracte establert i executant fins a uns 2 cursos més.

  Actualment tot plegat està en fase d’al·legacions i realment no sabem què passarà, per això volem avançar-nos a possibles solucions que ens vagin a favor i tenir temps de reacció.

  Aleshores, la Junta, per unanimitat, va decidir apostar per seguir amb Vostra Cuina però renovant el contracte que hem tingut fins ara amb unes noves clàusules de millora, com ara:

  • – Signar un contracte de 5 anys més, però amb la condició que anualment hi hauria la revisió de les condicions i possibles canvis de millora.
  • – Adequar el preu per menú diari equivalent a la resta d’escoles de Sant Cugat, pagàvem més.
  • – Mantenir els extres com l’Anna Valderrama de l’hort, la Carme a la Biblioteca, la vetlladora a P4 els migdies, etc.
  • – Obligar a millorar la formació dels monitors/res amb noves tècniques tant del lleure a l’hora del migdia com a la resolució de conflictes.
  • – L’Anna Pons, de la comissió de Menjadors, ens explica tot el que han aconseguit fins ara quant a servei qualitatiu i variat amb el menjar, amb la revisió dels menús, amb la bona entesa sempre tant amb el Jaume de VC com amb l’Octavi (cuiner) i el seu equip.
  • – La Gala Montseny, de la comissió de Patis, ens explica el mateix quant a monitoratge i nous cursos de formació a la vista i l’aposta per un lleure de més qualitat.

  Hi ha molta disbauxa entre els pares i mares quant a temes legals i dubtes que costen de resoldre o d’entendre bé; es fan interpretacions algunes errònies, d’altres crispades fruit de no tenir tota la informació a les mans i d’altres que no veuen bé votar una cosa quan no s’està ben informat.      La Junta els fa entendre que malgrat hem estat quasi dos mesos darrere del tema nosaltres tampoc tenim tota la informació segura, perquè tampoc interessa que se sàpiga tot, ja que el Departament li interessa que tots acabem anant per adjudicació pública…i justament és això el que volem evitar, voldríem tenir el dret a decidir l’empresa que volem.

  Malgrat tot, hi ha algunes famílies que manifesten obertament que confien en la nostra integritat i poder de decisió i que deleguen la seva confiança en nosaltres, per tant, proposem votar:

  VOTEM AVUI?      SI= 46 vots NO= 4 vots

  RENOVEM AMB V.C? SI= 48 NO= 3 ABST= 6

  5. Actualitzacions i presentacions de les diverses comissions.

  6. Precs i Preguntes.

  Aquests dos últims punts queden anul·lat per necessitats horàries de l’ordre del dia i es posposen per a la següent assemblea de l’Ampa de desembre.

  A les 19:00h s’aixeca l’acta.

 

Renovació de la Junta de l’AMPA

Renovació de la junta ampa

Renovació de la Junta de l’AMPA

La Junta de l’AMPA s’ha de renovar ja que han quedat vacants els càrrecs de presidència i vicepresidència.

Qualsevol soci o sòcia té dret a presentar-se voluntari per ocupar aquests càrrecs o els de vocal de Junta.

Si tens ganes de formar part de la Junta de l’AMPA, escriu-nos un correu abans del dia 11 d’octubre a l’adreça: info@ampaturocanmates.org

Anima’t!!

Recordeu que SOM FINALISTES!!! al premis FaPaC. Voteu-nos!!!

El guanyador s’escollirà per votació popular durant tot el mes d’abril així que animeu-vos a votar pel nostre projecte al següent enllaç.

VOTA

(Heu de votar un projecte de cada categoria)

Teniu temps per votar fins el 30 d’Abril. Feu córrer la veu als vostres amics conegut i saludats!!!

Junta AMPA

Nova forma de contacte amb l’AMPA

Hola a tots i totes!!!

Dins del projecte de millorar la comunicació entre l’AMPA i les famílies hem obert un nou canal de comunicació que funcionarà en ambdues direccions.
Des de dilluns 9 d’abril l’AMPA posarà a disposició de totes les famílies un número de telèfon mitjançant el qual us podeu posar en contacte amb nosaltres via whatsapp.
A través d’aquest número us arribaran totes aquelles informacions urgents i importants via difusió, raó per la qual és IMPRESCINDIBLE que afegiu el contacte a la vostra agenda del mòbil.
Aquí també ens trobareu per fer-nos qualsevol tipus de consulta, dubte, suggeriment…. que vulgueu compartir amb nosaltres.
Aquests dies us arribarà aquesta informació per diversos mitjans. És important que tothom s’assabenti i guardi el contacte en la seva agenda. Feu còrrer la veu també.
Aquí teniu dues maneres ràpides d’incorporar el número al vostre dispositiu mòbil, codi QR (si esteu llegint això des de l’ordinador o tauleta) i contacte directe (si ho esteu fent des del mateix telèfon).

Gràcies a tots!!

Junta AMPA

Telèfon AMPA
644 717 733

(Descarrega el contacte)

 

 

Codi QR del contacte

Segueix-nos

468SeguidorsSeguir

El Temps

sant cugat del vallès
ennuvolat
15.6 ° C
16.1 °
14.4 °
82%
2.1kmh
90%
Dc
20 °
Dj
19 °
Dv
21 °
Ds
21 °
Dg
22 °