Carta reclamant recursos al Departament d’Ensenyament

Carta reclamant recursos al Departament d’Ensenyament

359
Compartir:

A continuació podeu llegir la carta que es presentarà al Departament d’Ensenyament i als Serveis Territorials exigint els recursos necessaris per no perdre la qualitat educativa que te la nostra escola.

Des d’aquí us animen a acompanyar-nos a la seva presentació al Departament a la Via Augusta de Barcelona i a Sabadell als Serveis Territorial.

Estigueu atents als missatges des de la Junta convocant-vos.

Per una escola pública de qualitat!! no més bolets!!!!

TOTS JUNTS FEM ESCOLA!!!

Junta AMPA

CARTA

A causa de l’ampliació de places públiques de P3 adjudicades a última hora a la nostra escola, L’AMPA de l’Escola Pública Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès, exigim a Meritxell Ruiz com a Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a Carme Vigués com a directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Vallès Occidental la dotació del recursos necessaris per a poder garantir la qualitat educativa que es mereixen els seus alumnes.

No proporcionar a l’escola d’aquests recursos aniria en contra de l’esperit d’adjudicació del curs “bolet” a P3, seria decebre i enganyar a aquestes noves famílies que han optat per l’Escola Turó de Can Mates com a escola pels seus fills perquè les condicions finals no serien les mateixes oferides durant el període de preinscripcions. No proporcionar a l’escola d’aquests recursos seria entorpir l’educació que fins ara han estat rebent els més de 400 alumnes que ja cursen els seus estudis a l’escola. No fer-ho significaria dificultar encara més la feina, ja de per si complicada, que realitzen els membres del claustre.

El document adjunt consensuat per l’AMPA i la direcció de l’escola enumera els recursos humans, els mitjans tècnics i els espais físics que considerem indispensables que acompanyin a l’adjudicació del curs “bolet” de P3.

Esperem una ràpida i satisfactòria resposta a la nostra sol·licitud.

Sant Cugat del Vallès a 8 de Juny de 2.017

 

(Document adjunt)

Recursos sol·licitats:

 Humans:

  • 1 tutor/a.
  • 1 mestre especialista a temps complet.

 Espacials:

  • Ampliació del pati d’infantil: és necessària l’ampliació del pati d’infantil afegint la zona de l’aparcament adjacent, zona que ja disposa actualment de qualificació urbanística de serveis 7b (retirada del ferm de l’aparcament i adequació per a pati infantil, construcció del nou mur delimitador, reaprofitament i trasllat de les tanques existents, plantació d’arbrat…). El nou pati ampliat permetrà acollir correctament els 175 infants en els 3 anys vinents i crear nous espais pedagògics exteriors acords amb la línia pedagògica de l’escola.
  • Construcció d’un pavelló al pati d’infantil: per tal de no perdre espais de gran importància en la tasca pedagògica de l’escola, com l’aula de colors, les aules polivalents o la sala de professors, es requereix la construcció d’un pavelló de superfície suficient per acollir dos cursos, amb lavabos adequats a les edats d’infantil. El pavelló se situarà a la banda nord- est del nou pati ampliat, vinculat a les aules existents d’infantil i sense fer ombra a les zones de joc. Aquest pavelló quedarà com a espai polivalent (dormitori, biblioteca, desdoblaments, reforç, etc.) per a infantil i eventualment per a la resta de la comunitat escolar.
  • Ampliació del pati de primària: per a descongestionar el ja saturat pati de primària i permetre crear nous espais pedagògics exteriors acords amb la línia pedagògica de l’escola, se sol·licita l’ampliació de l’actual pati de primària en la seva banda nord-oest. Aquesta ampliació permetria acollir correctament en el futur el curs “extraordinari” en arribar al cicle de primària i l’eventual ampliació en forma de pavelló de manera similar a la realitzada a infantil.
  • Tancament amb portes del passadís de la planta baixa a l’edifici de primària per poder aprofitar l’espai per a usos pedagògics.

 Materials:

  • Equipament de l’aula nova amb tot el material necessari per al seu aprofitament. (taules, cadires, ordinadors, …)