Avui a les 21:15h: 2a Assemblea de l’AFA

Avui a les 21:15h: 2a Assemblea de l’AFA

86
Compartir:
Assemblea-AMPA

Recordeu, avui 2a Assemblea de l’AFA a l’enllaç següent!!
https://meet.google.com/ijp-srgv-iqf

Podeu llegir tota la informació sobre l’Assemblea aquí

Ordre del dia:

  • Votació dels nous membres de la Junta de l’AFA.
  • Votació i aprovació de les Formacions per a famílies del curs 2020-21
  • Debat i aprovació de propostes per a la Sessió pedagògica amb l’ED
  • Explicació, debat i aprovació, si s’escau, de despeses proposades per la Comissió de patis (Àgora)
  • Explicació, debat i aprovació, si s’escau, de despeses proposades per la per la Comissió Covid (mascaretes transparents)
  • Explicació, debat i aprovació, si s’escau, de despeses proposades per l’Equip Directiu (dotació de llibres per la biblioteca)
  • Informacions sobre l’estat del projecte de ventilació del gimnàs
  • Informacions sobre l’estat de les negociacions amb l’Ajuntament pel suport a monitoratge i vetlladores.
  • Precs i preguntes.