Audiovisuals

Audiovisuals

Els nostres objectius a la Comissió d’Audiovisuals es créixer en el nombre de membres de la comissió, per poder arribar amb una proposta de qualitat al màxim de famílies, millorant el sistema de pagament i recollida del DVD.

Contacte: audiovisuals@ampaturocanmates.org