Documents

Documents

Reunió de families servei de menjador 2010-21

Preus Serveis curs 2020 – 2021

Bon dia, Menjador, Extraescolars, Ludoteca

Don dia i bona tarda

Menjador 

Vostra Cuina S.L., és l’empresa contractada per l’AMPA de l’escola, per gestionar el servei de menjador, comptant amb la coordinació pedagògica de la Direcció del centre. Per tant, aquestes tres parts constitueixen una comissió de treball encarregada de revisar i millorar el funcionament d’aquest servei.

Documents menjador 2020-2021

Canvi alta baixa menjador

Sol.licitud descompte menjador

Extraescolars 2021-2022

Graella activitats 2021-2022
Fitxes web 2021 2022

Extraescolars 2020-2021

La comissió d’extraescolars conjuntament amb l’escola i

La vostra cuina (empresa gestora), programen l’oferta d’activitats que poden fer els alumnes en finalitzar l’horari escolar.

Protocols de les diferentes entitats 2020-2021

Llibret extraescolar 2020-2021

Inscripció extraescolar activitats 2020-2021

Altes, baixes i canvis extraescolars 2020-2021

Autorització per sortir sense cap adult (4t, 5è, 6è) 2020-2021

Autorització per recollir fill/a 2020-2021

Graella d’activitats extraescolars i preus 2020-2021

Graella de places disponibles 2n trimestre