RESULTATS SORTEIG HORTS DE CAN MATES I NOVES DATES CLAU

RESULTATS SORTEIG HORTS DE CAN MATES I NOVES DATES CLAU

363
Compartir:

Podeu consultar els resultats del sorteig del Horts de Can Mates 

AQUI

Finalment, el número de parcel·les alliberades són 29. Per aquest fet, les primeres persones que es troben a la llista adjunta, per poder conrear i formar part de l’associació del Horts de Can Mates, cal que assisteixin –o deleguin la pressa de possessió amb un document signat pel titular– el dimarts 10 d’abril de 2018 a les 19:30h a la Biblioteca Pessarrodona de Mirasol.

Aquest mateix dia, per poder validar la puntuació amb la que han entrat al sorteig, els hortolans que ja conreaven el Horts només cal que assisteixin a l’acta (perquè ja es disposa d’una llista oficial), els de l’AMPA del Turó de Can Mates cal que portin un certificat de l’associació de l’AMPA* i, tots els participants del sorteig, així com els veïns i veïnes de Can Mates i la resta de cugatencs cal que portin el volant d’empadronament*. A més, cadascun dels titulars haurà de signar un document que assegura que no disposa d’un hort (privat o públic) dins d’una distància menor de 50 km a la rodona.

La selecció de la parcel·la per conrear es farà en ordre segons els resultats del sorteig. Els hortolans que ja conreaven una parcel·la als Horts de Can Mates no poden escollir parcel·la, es queden amb la que han cultivat fins a la data. Si una persona no en prengués possessió, la parcel·la quedaria lliure per al següent calaix del sorteig. A continuació, les noves persones de la llista podran anar escollint successivament una parcel·la de les que encara estan alliberades.

Finalment, si algú ha renunciat a la parcel·la o en queda alguna sense assignar, se li assigna a la primera persona de la llista d’espera. Si aquesta persona hi és aquell dia, se li ofereix. Si no hi és, posteriorment se la trucarà i oferirà, i si no la vol es continuarà aquest procés amb les persones següents de la llista. Així, les noves persones de la llista podran anar escollint successivament una parcel·la de les que encara estiguin alliberades.

Així doncs, les noves dates clau són les següents:

Signatura (escollir parcel·la i signar reglament intern)……. 10 d’abril a les 19:30 a la Biblioteca Pessarrodona

1a Trobada (organitzar-se en comissions i entrega de claus)……….. 14 d’abril a les 10h als Horts de Can Mates

 

Totes les especificacions s’aniran publicant a la web de l’AMPA de l’Escola del Turó de Can Mates: www.ampaturocanmates.org

[*: Aquests documents es poden sol·licitar respectivament a la pròpia associació de l’AMPA del Turó de Can Mates o a l’Ajuntament de Sant Cugat i, el dia de la signatura, es quedaran en poder de l’associació dels Horts de Can Mates].