Renovació de membres del consell escolar de la nostra escola

Renovació de membres del consell escolar de la nostra escola

109
Compartir:

Benvolgudes famílies,

Aquest setmana s’ha iniciat el període electoral per la renovació d’alguns dels membres del consell escolar de la nostra escola.

Des de la junta volem incidir en la importància d’aquest òrgan i fomentar e informar tot el procés.

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

El consell escolar de la nostra escola està format per: Directora, cap d’estudis i secretària del centre, 6 membres del claustre, 5 representants de les famílies, 1 membre representant de l’AMPA, 1 membre representant de l’Ajuntament i 1 membre representant del PAS (personal administratiu i de serveis).

En aquestes eleccions es renoven: el representant del PAS, 3 representants del claustre i 1 representant de les famílies. Aquest últim serà el que escollirem els pares i mares amb el nostre vot.

Des de l’AMPA us animem a participar en tot el procés electoral, ja sigui presentant-se com a canditat/a, votant i/o animant a la participació dels vostres coneguts.

Podeu accedir a més informació i documentació sobre el Consell Escolar a través d’aquests enllaços:

Consell Escolar de Catalunya

Credencial Candidat

Guia FaPaC Consells Escolars 2016_2017

Més enllaços informatius

Junta AMPA