Què fem?

Què fem?

Fem d’interlocutors entre mestres i la direcció per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Debatem i reflexionem sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

Administrem i gestionem els recursos que aporten els associats.

I molt més…