Què és l’AMPA?

Què és l’AMPA?

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que efectua un conjunt de tasques necessàries per al bon funcionament de l’escola.

Està reconeguda legalment al Registre d’Associacions i les seves funcions es regulen per un decret de la Generalitat de Catalunya.

L’AMPA està formada per totes les famílies que aporten la quota anual.