Què és l’AFA?

Què és l’AFA?

L’AFA és una entitat sense afany de lucre que efectua un conjunt de tasques necessàries per al bon funcionament de l’escola.

Està reconeguda legalment al Registre d’Associacions i les seves funcions es regulen per un decret de la Generalitat de Catalunya.

L’AFA està formada per totes les famílies que aporten la quota anual.

Què fem?

Fem d’interlocutors entre mestres i la direcció per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Debatem i reflexionem sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

Administrem i gestionem els recursos que aporten els associats.

I molt més…