Carta als mitjans de comunicació

Carta als mitjans de comunicació

152
Compartir:

logo taronja

El passat 30 de maig es van publicar les llistes per les inscripcions a P3 de nous alumnes a la nostra escola i el Departament d’Ensenyament va assignar a l’Escola Turó de Can Mates un curs bolet pel proper curs 2017/2018. Davant d’aquesta situació, l’AMPA de l’Escola Pública Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès, exigeix a Meritxell Ruiz, com a Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a Carme Vigués com a directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Vallès Occidental, la dotació del recursos necessaris per poder garantir la qualitat educativa que es mereixen els seus alumnes.

No proporcionar l’escola d’aquests recursos aniria en contra de l’esperit d’adjudicació del curs “bolet” a P3, seria decebre i enganyar a aquestes noves famílies que han optat per l’Escola Turó de Can Mates com a escola pels seus fills ja que les condicions finals no serien les mateixes oferides durant el període de preinscripcions. No proporcionar a l’escola d’aquests recursos seria entorpir l’educació que fins ara han estat rebent els més de 400 alumnes que ja cursen els seus estudis a l’escola. No fer-ho significaria dificultar encara més la feina, ja de per si complicada, que realitzen els membres del claustre.

Rebutgem les solucions DESTRUCTIVES proposades des de Serveis Territorials per aconseguir espai suficient per donar cabuda als 25 nens de més. Aquesta solució suposa la pèrdua de 2 aules comunes, una d’elles l’aula on es fa el reforç als nens amb necessitats especials. Proposem solucions CONSTRUCTIVES, d’ampliació de patis, de construcció d’una aula annexa (o en el seu defecte, la col·locació d’un mòdul prefabricat) ubicada al pati d’infantil i tancaments en passadissos per poder aprofitar-los com a espais de treball. Cada dia que passi sense una decisió correcta i definitiva posa en perill un inici de curs tranquil i en les condicions adequades.

NO VOLEM sols promeses.

NO VOLEM pedaços provisionals d’última hora.

NO VOLEM actuacions que s’allarguin en el temps.

NO VOLEM obres innecessàries.

VOLEM compromisos ferms de solucions.

VOLEM que al setembre es pugui iniciar el curs en els espais adequats i definitius.

VOLEM que a l’inici de curs la dotació de mestres sigui la sol·licitada.

VOLEM ACOLLIR ELS NOUS INFANTS DE P3 EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE HO HEM FET FINS ARA, ASSEGURANT UNA BONA ADAPTACIÓ EN UNA ETAPA TAN IMPORTANT.

Les famílies de l’Escola Turó de Can Mates no admetrem cap solució que vagi en detriment de la qualitat de l’educació dels nostres fills. Farem un seguiment de tot el procés i anunciem que es prendran totes les mesures que creguem necessàries per tal de garantir-la.

Així mateix, insistirem en què aquesta solució és un pedaç i que ha de ser una estratègia puntual, ja que el que realment necessiten els infants de Sant Cugat és la construcció de la 13a. escola. Aquest “bolet” ha de ser l’últim, lluitarem perquè així sigui.

Animem des d’aquí a aquestes 75 noves famílies a posar-se en contacte amb l’AMPA per donar suport a les nostres demandes i per aclarir tots aquells dubtes que puguin tenir.

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT!!

AMPA ESCOLA TURÓ DE CAN MATES

Sant Cugat del Vallès, 13 de juny de 2017